Ресурси

БОДА СТИЛ1. Фирмата се стреми към подобряване  обслужването на клиентите си и развиване на гъвкави схеми на предлаганите услуги.

2. Ориентирани сме към развиване  и разширяване на машинния си парк с въвеждане на  нови технологии в производството на облекла с цел да предоставим на нашите клиенти иновативни решения и предложения.Стремим се да увеличим услугите в пакета,който предлагаме на своите клиенти.

3. Фирмата предвижда непрекъснато повишаване на квалификацията на своите специалисти с  цел  осигуряване на по-висок контрол на всяко ниво от създаване на готовия продукт.