Проект № BG16RFOP002-2.077-1071-C01

 

Проект № BG16RFOP002-2.077-1071-C01 е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 01.02.2021 г. и край 01.05.2021 г.